Bemutatkozás

1976 szeptemberétől fogadjuk a gyermekeket. Közvetlen közelünkben bölcsőde és iskola is található. Csendes, a forgalomtól távolabb eső lakótelep környezetében helyezkedik el intézményünk.
2009 őszétől a III. Árpádfejedelem u.-i Vackor óvoda tagóvodája lettünk, a “Mókus”-ság megőrzésével.

Óvodánk 9 csoportos, a csoportokat állatjelekkel különböztetjük meg, így a gyerekek biztonságosabban tájékozódhatnak az épületben.
A 2012/2013-es nevelési évben a gondnoki lakást csoportszobává alakították – ez lett a 9. csoport, mely max.20 gyereket fogadhat. A többi csoport 26 fővel működik.
Csoportszobáink – az adott korosztálynak megfelelően alakítjuk, tágasak. Esztétikus berendezése, felszereltsége tükrözi az óvónők egyéniségét, lehetőségeinket is. Minden csoportnak van saját öltözője és mosdóhelyisége is. Csoportonként 2 óvodapedagógus és 1 dadus foglalkozik a gyermekekkel.
A gyermekek testi nevelését a kibővített tornateremben, jó időben az udvaron biztosítjuk. Tornatermünk jól felszerelt, eszközkészletét folyamatosan újítjuk, bővítjük!

Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, az életkori sajátosságokat, az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve segítjük elő gyermekink fejlődését.
Az óvodai ünnepek előtt (karácsony, húsvét, búcsúzás) a szülőkkel együtt készülődünk, ajándékokat készítünk.

Udvarunk – gyermek és környezetbarát, szemléletünkről, eredményeinkről az egyesület oldalán olvashatnak bővebben.
Hatalmasra nőtt fáink, az óvónők és a szülők által közösen kialakított virágos kertjeink barátságossá teszik udvarunkat. A növények gondozásában gyermekeink örömmel vesznek részt. Környezetünkben többféle kismadár és egyéb apró állat talál otthonra. Életüket figyelemmel kísérhetik, télen etetik, gondozzák őket.

Óvodai programunk a környezet megismertetésére, megszerettetésére és védelmére épül – környezetvédelem
Feladatunk a gyermek érzelmi beállítódására építve a közvetlen természeti és társadalmi környezet értékeinek megismertetése és megszerettetése – állatok, növények, közlekedés, évszakok változásai….
Több oldalról közelítünk meg egy-egy témát, versek, mesék, énekek, kommunikációs és drámajátékok alkalmazásával.
Természetesen a vizuális nevelésben is megjelennek az adott témakörök. Különböző ábrázolási technikák alkalmazásával fejlődik kézügyességük, szépérzékük és önkifejező készségük.

A természet zöld – jeles napjaihoz különféle, a gyermekek számára izgalmas programokat szervezünk: Állatok napja október 4. – Föld napja április 22. – Víz világnapja március 22. – Madarak és fák napja május 10.

Néhány éve a Föld napjához kapcsolódva ZÖLD HETET is tartunk, kiemelve az adott héten a víz,levegő, környezet tisztaságának megőrzésének fontosságát. Egészségnappal zárjuk a hetet, amelyen a szülők is aktívan részt vesznek.

Jártunk már: az Állatkertben, a Szemlőhegyi barlangban, a Gellérthegyi víztározóban, a Vácrátóti arborétumban, az Agárdi madárvártán, Esztergomban, a Duna múzeumban is. A Föld napjához kapcsolódóan – papírgyűjtő akciót szerveztünk, tavasszal virágvásárt rendezünk. Családi “munkadélutánt” keretében a szülők, gyermekek és óvodai dolgozók közösen szépítik udvarunkat, óvodánk közvetlen környékét, virágokat ültetünk.

Sok éve működik óvodánkban az ún. Madárovi program is, a Magyar Madártani Intézet munkatársainak közreműködésével. Hazánk madár és állatvilágának megismertetése, “közel hozása”, valamint az állatok védelmére nevelés a legfőbb célja.

Mindennapjaink és helyi programunk is tükrözi a környezethez való viszonyunkat – környezettel való együttélésre neveléssel. Elnyertük a ZÖLD ÓVODA címet, többször is, pályázunk az “örökös” tagságra.